Google


Stuur deze pagina naar je vriend(en)

Toevoegen aan Favorieten...

SitemapEzelsbruggetjes > Engels > Manner Place Time versus Place Then Time

Manner Place Time versus Place Then Time

 Ezelsbruggetjes: Manner Place Time versus Place Then Time

1)

Zinsopbouw in het engels: denk aan PTT (Place Then Time) of zet de "tijd" vooraan in de zin.
Voorbeeld:
We went to the market (P) yesterday (T).
Of:
Yesterday we went to the market

Maar niet: We went yesterday to the market.

Bron: anoniem

 Ezelsbruggetjes: Manner Place Time versus Place Then Time

2)

De PTT regel is helaas niet kompleet!
HET IS DE MPT die staat voor Manner Place Time.
He went happily to the shop yesterday. zo weet je ook ineens waar happy moet staan.

Met dank aan Matthias Rabaey

 Ezelsbruggetjes: Manner Place Time versus Place Then Time

3)

Er klopt ergens iets niet in de MPT-regel.
De normale volgorde is inderdaad Manner-Place-Time.
Maar wanneer we over een verplaatsing spreken, beginnen we normaal met plaats.
Vergelijk:
She sang the aria perfectly in the church last night.(MPT)
We went to Austria by car in the summer.(PMT!!)
Place komt hoe dan ook altijd voor Time, en Time is altijd laatst.

Met dank aan Erwin

 Ezelsbruggetjes: Manner Place Time versus Place Then TimeReglas Mnemotécnicas > Inglés > Varios adverbios juntos


Varios adverbios juntos

 Regla Mnemotécnica: Varios adverbios juntos

Los adverbios tienen como misión modificar el significado de:
  • Verbo: He works hard
  • Adjetivo: It was very cold
  • Adverbio: He runs very quickly

Cuando tenemos varios adverbios juntos, estos se ordenan según la regla nemotécnica
MaLeTa

es decir, primero Modo, seguido de Lugar, y para terminar Tiempo.

He spoke well at the debate this morning (El hablo bien en el debate esta mañana)

Gracias Anne
Popularity Score


terug