Google


Envoyer ce site à un ami

Ajouter aux Favoris...

SitemapMnémoniques > Linguistique > Néerlandais: Conjugaison de l'imparfait

Néerlandais: Conjugaison de l'imparfait

 Mnémoniques: Néerlandais: Conjugaison de l'imparfait


On forme l'imparfait avec un t si le radical du verbe se termine par les consonnes de 't Kofschip.
Variante:
François Karreau prend son tchaud.

Si le radical se termine par une autre lettre, on forme l'imparfait avec un d.
Exemples:
- pakken (prendre): pakk-en > hij pakte (il prenait)
- ruilen (échanger): ruil-en > hij ruilde (il échangeait)Ezelsbruggetjes > Nederlands > 't Kofschip


't Kofschip

 Ezelsbruggetjes: 't Kofschip

Het zogenaamde 't kofschip is een ezelsbruggetje voor de juiste vervoeging van zwakke werkwoorden.
Men neme het hele werkwoord (de onbepaalde wijs), dus bijvoorbeeld bakken. De stam is bak, de stammedeklinker is een k.
De vraag is nu: is die k stemloos of stemhebbend?

Stemloos zijn: t, k, f, s, ch, p ('t kofschip of 't fokschaap). De stemloze krijgen een t, de andere een d.
Dus: bakken (bakte), bluffen (blufte), lanflaufen (gelanglauft)

Maar: wuiven (wuifde). De stammedeklinker is een v!


Zo ook: kruisen (kruiste), kuisen (kuiste), briesen (gebriest).
Maar: bonzen (bonsde).

 

bron: www.renia.net

 

alternatief

Een ezelsbruggetje is ook om van het voltooid deelwoord een bijvoeglijk naamwoord te maken: dan is de correcte uitgang vanzelf te horen. (Is de hond ontluist of ontluisd? De ontluisde hond, dus –d.)

bron: Onderwijs FSW - Aanwijzingen bij het schrijven van een tekst

Popularity Score


retournez